تجهیزات بیمارستان

تجهیزات بیمارستان

تجهیزات بیمارستان

خرید و فروش تجهیزات بیمارستانی

سرب کوبی بیمارستان در کرج

شماره تماس:09212187675-09190649449

سرب کوبی رادیولوژی

سرب کوبی بیمارستان در همدان,سرب کوبی رادیولوژی در همدان

سرب کوبی بیمارستان در زنجان,سرب کوبی رادیولوژی در زنجان,سرب کوبی بیمارستان در قزوین,سرب کوبی رادیولوژی درقزوین,سرب کوبی بیمارستان در تبریز,سرب کوبی رادیولوژی در تبریز,سرب کوبی بیمارستان در کرمنشاه, سرب کوبی رادیولوژی در کرمنشاه,سرب کوبی بیمارستان در سمنان,سرب کوبی رادیولوژی در سمنان

فروش شمش سرب در خوزستان,فروش شمش سرب در مشهد

سرب کوبی بیمارستان در تهران,سرب کوبی رادیولوژی در تهران

خرید و فروش شمش سرب

فروش شمش سرب

سرب کوبی

سربکوبی پزشکی بخش های رادیوتراپی و رادیولوژی و سربکوبی صنعتی این بخشهای نیاز به یک ایزولاسیون مناسب دارد، نکته ها و موارد مهمی که باید در انتخاب سرب و سربکوبی به آن توجه نمود را میتوانید در قسمت زیر بخوانید.

١ – تهیه ورقه های سربی از محلهای مطمئن
٢ – توجه به ظاهر سرب (سرب مناسب نباید با خراش دادن لایه لایه شود) و اطمینان از ضخامت آن
٣ – طریقه ایزوله نمودن نقاط حساس نظیر چهار چوب درب ها ٬ فاصله درب ها از شیلد سربی
٤ – انطباق کامل لایه ها بر روی هم
٥ – استفاده از دزیمتری مناسب بعد از اتمام کار بر روی دیوار
٦- و از همه مهمتر طریقه قرار گرفتن لایه ها بر روی دیوار (سربکوبی تخصصی)